12. 9. 2017 | 10:47 A A A

ЈАВНИ ПОЗИВПозивају се сви корисници пословних просторија ( локала ) које им је Косовскомитровачки управни округ уступио на коришћење на основу уговора о закупу или по неком другом правном основу, а такође и оне кориснике који без уговора или другог правног основа нелегално користе просторије ( локале ) који су у власништву Округа, да се у року од 15 дана по објављивању овог јавног позива јаве у седиште Косовскомитровачког управног округа, који се налази у улици Немањина бб у Косовској Митровици, ради редефинисања постојећих односно заснивања нових уговора о закупу, у складу са новонасталим промењеним околностима.

Неодазивањем по овом позиву сматраћемо да пословне просторије ( локали ) нису више у сфери вашег интересовања, и предузећемо све законске мере како би заштитили своју имовину и вратили је у наш посед.

Такође, позивамо све заинтересоване физичке и правне субјекте, који имају намеру да започну нови или да прошире постојећи посао, да Округ располаже са одређеним бројем пословних просторија ( локала ) које је вољан да уступи под закуп заинтересованим физичким и правним лицима, да могу сваког радног дана у периоду од 07.30. до 14.30. часова да посете просторије Косовскомитровачког управног округа како би сазнали услове под којима уступамо наше објекте под закуп и како би евентуално постигли договор о будућој сарадњи.